Giá phơi xếp gắn tường CMA (Tải trọng 10 – 15 Kg)

Giàn phơi đua ngang CMA – giá phơi gắn tường CMA  Là loại giàn phơi xếp gắn tường – bao gồm 2 hoặc 3 cơ cấu tay xếp gắn lên tường, cột,... để đỡ 3 … [Read more...]