Giàn phơi thông minh 665 – Sức tải 15 – 20 kg

Giàn phơi thông minh seri - 665 (Sức tải 15 - 20 kg ) Giàn phơi seri 665 với 2 thanh phơi inox tròn đường kính 27mm.  Bộ tời cơ cấu cá hãm, vỏ … [Read more...]